Skeletna gradnja montažne hiše

Skeletna gradnja je v Sloveniji vse bolj uveljavljena. Skeletna gradnja eden najstarejših načinov gradnje, saj se je razvijal že od antike naprej.

 

OSNOVNO O SKELETNI GRADNJI:

Danes je to najpogostejši način gradnje v srednji in severni Evropi, prav tako tudi v Severni Ameriki. Čeprav se osnova gradnje skozi stoletja ni bistveno spreminjala, saj so osnovni gradniki še vedno vertikalni, horizontalni in diagonalni leseni elementi, ki s tesarskimi spoji sestavljajo samostoječo konstrukcijo, pa je sodobna tehnologija naredila velik korak naprej pri tovrstni leseni gradnji.

 

Če so včasih računali in risali načrte ročno, danes za to uporabljamo napredni CAD/CAM program za izris lesenih konstrukcij. V našem podjetju uporabljamo program Dietrich’s, ki je eden najnaprednejših programov pri lesenih gradnjah. S tem programom izrišemo konstrukcijo, ki jo stranka lahko vidi v 3D obliki, v tem primeru skeletno konstrukcijo. V programu izrišemo vsak tesarski spoj, vsak element lahko vidimo, kako se bo kasneje obdelal na računalniško vodenem stroju in za vsako konstrukcijo naredimo točno kosovnico, ki nam pokaže koliko lesa bo porabljenega. To nam omogoča, da je gradnja kar najbolj transparentna.

 

Velik napredek pri skeletni gradnji je bil narejen v obdelavi lesa in s tem pri življenski dobi lesa. Včasih so les tesali ročno in ga vgrajevali z neprimerno vsebnostjo vlage, danes pa nam tehnologija omogoča, da ima vgrajen les v sebi točno določeno vlago, krojen pa na računalniško vodenih strojih, ki omogočajo precizno obdelavo spojev. V našem podjetju za skeletne konstrukcije, oziroma skeletne hiše uporabljamo lamleno lepljen les (BSH) in dolžinsko lepljen les (KVH). To je certificiran les s točno določeno vsebnostjo vlage. Z vgrajevanjem takšnega lesa preprečimo deformacije, ki se lahko pojavijo pri vgrajenem lesu z neprimerno vsebnostjo vlage, prav tako je tak les nezanimiv za lesne parazite ali mikroorganizme, ki povzročajo trohnjenje lesa. Nekateri se zaradi nižje cene odločajo za gradnjo iz masivnega lesa, oziroma jim ponudniki ponudijo masiven les in tako tudi nižjo ceno, vendar se takšne odločitve kasneje velikokrat izkažejo za napačne, ravno zaradi zgoraj opisanih težav v primeru, ko se vgrajuje les z neprimerno vlažnostjo. Seveda pa za dober končni izdelek ni vse samo odvisno od kvalitete lesa, ampak tudi od kvalitetne izvedbe in strokovnosti izvajalca.

 

Velik preskok pri posodobitvi lesene gradnje pa predstavljajo razni novi in novi spojni oziroma kovinski vezni elementi. Če je včasih veljalo, da je tesar imel za spojni element na voljo samo žeblje, pa je danes na voljo ogromno spojnih elementov, praktično se žebljev pri konstrukciji ne uporablja več.

 

 

GRADNJA SKELETNE HIŠE:

Stranka oz. investitor, ki se odloči za gradnjo skeletne hiše, gre skozi enake prve faze gradnje, kot bi bile vse druge gradnje. Najprej mora poiskati za svoje želje primerno parcelo za gradnjo, nato zaprosi za lokacijsko informacijo, da se seznani, kakšna gradnja je na določeni parceli sploh mogoča. V kolikor mu lokacijska informacija ustreza in se odloči za nakup parcele, je prvi projekt, ki ga mora izvesti idejna zasnova. Skupaj z arhitektom mora stranka izrisati idejno zasnovo, s katero bo lahko pridobival razna soglasja, ki bodo potrebna pri pridobivanju gradbenega dovoljenja. Pridobivanje gradbenega dovoljenja je že naslednji projekt, za katerega mora stranka najprej izrisati PGD, to je projekt za gradbeno dovoljenje in ga vloži na občini kjer se nahaja zemljišče. Po odobritvi gradbenega dovoljenja, se nadaljne faze skeletne gradnje razlikujejo kot od npr. klasične zidane gradnje. V tej fazi, mora investitor angažirati projektanta, ki mu naredi projekt za izvedbo, na kratko PZI. Pri iskanju pravega projektanta, ki ima izkušnje z leseno gradnjo lahko investitorju pomagamo tudi v našem podjetju. Po narejem projektu za izvedbu na vrsto pridemo mi. Inestitorju po priloženih PZI načrtih izrišemo delavniške načrte skeletne konstrukcije in kosovnico. Nato se začne izdelava konstrukcije. Za stranko dobavimo dolžinsko lepljen les (KVH) in lamelno lepljen les (BSH). Ta les najprej obdelamo na računalniško vodenem stroju, ki nam precizno skroji vsak element lesene konstrukcije posebej. Nato v naši delavnici sestavimo stenske konstrukcije, na katere v večini primerov enostransko namestimo OSB plošče, ki služijo zavetrovanju konstrukcije in tudi kot parni zapori. Takšne stene in ostale elemente transportiramo do gradbišča, kjer se gradnja nadaljuje do končnih faz gradnje.

 

SESTAVA SKELETNE HIŠE:

Kot že napisano, osnovni gradnik skeletne hiše oziroma konstrukcija skeletne hiše so vertikalni, horizontalni in diagonalni leseni elementi iz dolžinsko lepljenega in lamelno lepljenega lesa. Dimenzije lesa, oziroma debelina konstrukcije je poleg statičnih zahtev odvisna tudi od tega, kakšno hišo želi imeti investitor, ali energijsko varčno ali pasivno hišo, oziroma kakšno izolativnost želi doseči. Najširše dimenzije lesa uporabljamo za zunanji obod konstrukcije hiše, ki je ponavadi od 16 cm naprej, za pasivno hišo mora biti tudi od 24 cm naprej, pa do max. 30 cm. Najbolj osnovna dimenzija elementov zunanjih sten je dolžinsko lepljen les 6/20 cm ali 8/20 cm.  Se pa razlikuje od projekta do projekta.

 

Torej osnova skeletne hiše je lesena skeletna konstrukcija. Če gledamo sestavo skeletne hiše (zunanja stena) na od znotraj navzven, bi si materiali sledili takole: gips plošče 12,5mm, kanal za inštalacije debeline 6 cm v katerega pride mehka izolacija, parna zapora, OSB plošča debeline 15mm, konstrukcija debeline od 16 cm do 30 cm v katero se namesti izolacija (celuloza ali kamena volna) in lesno vlaknene plošče od 4 cm do 6 cm.

 

Pri predelnih stenah je ponavadi konstrukcija skeleta ožja (od 8cm do 12 cm) v kolikor ne gre za statično obremenjeno steno. Pri predelnih stenah je sestava takšna: 12,5mm gips, OSB plošča 15mm, konstrukcija 8cm-12cm, OSB plošča 15mm, gips plošča 12,5mm.

 

Pri strehi je sestava nekoliko drugačna, to je predvsem odvisno, ali gre za mansardo, ali za hladno podstrešje, ali za ravno streho ali za klasično poševno. Povsod je skupno to, da je ob primerni leseni strešni konstrukciji, ki je ponavadi enaka kot pri klasični gradnji, potrebno primerno izvesti parno zaporo, izolacijo in zračni kanal.

Seveda se sestava sten pri skeletni konstrukciji lahko razlikujejo od izvajalca do izvajalca, to je predvsem odvisno kakšna vrsta izolacije bo na zunanjem obodu hiše.

 

 

 

Faze gradnje konstrukcije z izvedbo strehe in kritine:

1.) 3D projektiranje in izris delavniških načrtov

2.) CNC razrez lesa

3.) Delavniško sestavljanje sten

4.) Prevoz sten in ostale konstrukcije ter montaža skeletne hiše

5.) Krovska in kleparska dela