Skeletna gradnja

Skeletna gradnja je v Sloveniji vse bolj uveljavljena. Skeletna gradnja je ena najstarejših gradenj, saj se je razvijala že od antike naprej.

"Podjetje Lesene konstrukcije Lap lahko samo pohvalim. Podjetje vodijo štirje bratje, ki so strokovnjaki na področju lesene gradnje, kar pa me niti ne preseneča, glede na to, da so to že tretja generacija, ki vodi družinsko podjetje.​"
Bojan Hribar
Zadovoljna stranka

Danes je to najpogostejši način gradnje v srednji in severni Evropi, prav tako tudi v Severni Ameriki. Čeprav se osnova gradnje skozi stoletja ni bistveno spreminjala, saj so osnovni gradniki še vedno vertikalni, horizontalni in diagonalni leseni elementi, ki s tesarskimi spoji sestavljajo samostoječo konstrukcijo, pa je sodobna tehnologija naredila velik korak naprej pri tovrstni leseni gradnji. 

 

Projektiranje skeletne gradnje

Če so včasih računali in risali načrte ročno, danes za to uporabljamo napredni CAD/CAM program za izris lesenih konstrukcij. V našem podjetju uporabljamo program Dietrich’s, ki je eden najnaprednejših programov pri lesenih gradnjah. S tem programom izrišemo konstrukcijo, ki jo stranka lahko vidi v 3D obliki, v tem primeru skeletno konstrukcijo. V programu izrišemo vsak tesarski spoj, vsak element lahko vidimo, kako se bo kasneje obdelal na računalniško vodenem stroju in za vsako konstrukcijo naredimo točno kosovnico, ki nam pokaže koliko lesa bo porabljenega. To nam omogoča, da je gradnja kar najbolj transparentna. 

 

Zakaj izbrati skeletno gradnjo?

Velik napredek pri skeletni gradnji je bil narejen v obdelavi lesa in s tem pri življenski dobi lesa. Včasih so les tesali ročno in ga vgrajevali z neprimerno vsebnostjo vlage, danes pa nam tehnologija omogoča, da ima vgrajen les v sebi točno določeno vlago, krojen pa na računalniško vodenih strojih, ki omogočajo precizno obdelavo spojev. V našem podjetju za skeletne konstrukcije, oziroma skeletne hiše uporabljamo lamleno lepljen les (BSH) in dolžinsko lepljen les (KVH). To je certificiran les s točno določeno vsebnostjo vlage. Z vgrajevanjem takšnega lesa preprečimo deformacije, ki se lahko pojavijo pri vgrajenem lesu z neprimerno vsebnostjo vlage, prav tako je tak les nezanimiv za lesne parazite ali mikroorganizme, ki povzročajo trohnjenje lesa. Nekateri se zaradi nižje cene odločajo za gradnjo iz masivnega lesa, oziroma jim ponudniki ponudijo masiven les in tako tudi nižjo ceno, vendar se takšne odločitve kasneje velikokrat izkažejo za napačne, ravno zaradi zgoraj opisanih težav v primeru, ko se vgrajuje les z neprimerno vlažnostjo. Seveda pa za dober končni izdelek ni vse samo odvisno od kvalitete lesa, ampak tudi od kvalitetne izvedbe in strokovnosti izvajalca.

Velik preskok pri posodobitvi lesene gradnje pa predstavljajo razni novi in novi spojni oziroma kovinski vezni elementi. Če je včasih veljalo, da je tesar imel za spojni element na voljo samo žeblje, pa je danes na voljo ogromno spojnih elementov, praktično se žebljev pri konstrukciji ne uporablja več.

Zaradi velikega povpraševanja, stranke naprošamo, da nam ob poslanem povpraševanju po e-mailu (info@konstrukcije-lap.si), pošljejo še načrt ali skico željenega objekta oziroma produkta s točnimi ali približnimi dimenzijami in fotografijo lokacije, kjer bi radi objekt ali produkt postavili. Tako si bomo lažje predstavljali vaše želje in vam hitreje pripravili okvirno ponudbo. V kolikor vam bo naša ponudba sprejemljiva, se bomo dogovorili za ogled in izmere na lokaciji in nato za izris željenega objekta oziroma produkta.

Oglejte si galerijo naših skeletnih gradenj

Sledi najnovejšim gradbenim trendom!