Skeletna gradnja montažne hiše

Montažna ali skeletna gradnja je v Sloveniji vse bolj uveljavljena. To vsekakor ne preseneča, saj ima skeletna gradnja pred klasično številne prednosti – tu jih je le nekaj izmed mnogih:

 

  • Visoka energetska varčnost
  • Visoka potresna varnost
  • Kratek čas izgradnje
  • Večinoma se uporabljajo naravni in ekološko neoporečni materiali
  • Boljši bivalni pogoji
  • Skeletna gradnja je cenejša od klasične gradnje
  • Življenska doba montažnih hiš je vsaj enaka ali daljša od klasično grajenih hiš

Skelet ali lesena konstrukcija skeletne hiše je temelj  skeletne hiše, zato smo se v našem podjetju odločili, da vso pozornost usmerimo v konstrukcije in konstrukcijske rešitve skeletnih hiš.

 

Skeletne hiše so sestavljene iz horizontalnih in vertikalnih lesenih elementov. Les ki ga uporabljamo za skeletno gradnjo je BSH kvalitete oz. lepljen les, ter KVH kvalitete oz. dolžinsko spojen les.  Vsako hišo, ki jo izdelamo, najprej na podlagi PGD načrtov izrišemo v 3D obliko v programu Dietrich’s, kjer lahko vidimo vsak kos lesene konstrukcije oz. skeleta posebej ter naredimo izris delavniških načrtov. Nato gre konstrukcija direktno v izrez na računalniško voden stroj ( Hundegger), kjer z milimetersko natančnostjo izrežemo vsak kos konstrukcije posebej. Sledi delavniško sestavljanje sten, ki pa ga lahko na željo, stranka izvede tudi sama, saj vsak kos konstrukcije, ki je skrojen na CNC stroju, posebej označimo, da je sestavljanje čim bolj enostavno. Sledi odvoz sten in drugih delov konstrukcije do gradbišča, kjer se konstrukcija tudi postavi.

Z znanjem in tehnologijo, ki jo imamo, lahko zagotavljamo, da so naše konstrukcije natančno in kvalitetno grajene ter statično varne.

Po naročilu izdelujemo skeletne hiše. Vse skeletne hiše so izdelane iz lamelno-lepljenega lesa (BSH) in dolžinsko-lepljenega lesa (KVH). Vsako hišo najprej izrišemo v računalniškem programu Dietrich’s, tako da lahko stranka točno vidi konstrukcijske detajle hiše in razporeditev prostorov. Temu sledi strojni razrez lesa, delavniško sestavljanje sten in na koncu montaža celotne konstrukcije.

Posebej smo prilagojeni tudi strankam, ki si želijo sami zgraditi hišo. Zato lahko sami izberete do katere faze želite, da vam gradimo mi.

Faze gradnje:

1.) 3D projektiranje in izris delavniških načrtov

2.) CNC razrez lesa

3.) Delavniško sestavljanje sten

4.) Prevoz sten in ostale konstrukcije ter montaža skeletne hiše

5.) Krovska in kleparska dela