Program Dietrich’s

Dietrich's 1

Lesna gradnja ponuja veliko število možnosti pri reševanju posebnih gradbenih izzivov: Od tradicionalne izmere, preko inženirske gradnje vse do serijske industrijske izdelave. Program Dietrich’s razpolaga z lastnimi 3D-CAD/CAM tehnologijami in ponuja module programske opreme za tako rekoč neomejene možnosti priprave konstrukcij na vseh področjih uporabe v lesni gradnji.

Dietrich's 4

Program Dietrich’s je celosten sistem za načrtovanje v lesni gradnji. Od prvega osnutka preko predizmere, izračuna mase, ponudbe vse do razreza, program optimalno pokriva najrazličnejše korake načrtovanja. Programski moduli so bili razviti še posebej za uporabo v tesarski obrti. Pregledno zastavljeni dialogi z vizualnimi elementi, slikami lajšajo vnos tesarskih konstrukcij od enostavnega ostrešja, predalčja, povezne konstrukcije vse do pasivne hiše v lesni izvedbi.

Sposobno in za uporabnika prijazno CAD-jedro podpira vaše delo pri snovanju, pri načrtovanju in pri spremembah na objektu. Istočasno se v ozadju generirajo predizmere, materialne liste ter ostali podatki. Rezultati se nahajajo v posebni podatkovni bazi, ki se oblikuje za vsak posamezen projekt. Podatki se lahko natisnejo kot wordov, excelov, openofficev ali pdf dokument. Načrti za izvedbo in montažo se oblikujejo individualno glede na nastavitve.

Z integriranim CAM postprocesorjem lahko optimalno krmilimo vse običajne CNC strojne sisteme za obdelavo posameznih elementov. Celoten sistem je sestavljen iz posameznih modulov. Sestavni deli so ciljno prilagojeni individualnim zahtevam modernih tesarskih obrtnih delavnic.

Strešni moduli:
Osnovni
Professional
Premium
Stenski moduli:
Osnovni
Professional
Premium
Stropni modul
Modul za prenos na CNC Hundegger, Schmidler, Essetre, Krüsi, Stromab, Uniteam, Weinmann, …
Modul D-CAM prosto risanje/vnos elementov
Statični izračun
Modul za uvoz/izvoz dwg, dxf, Google SketchUp, 3DS, ACIS SAT, …

Celotni program je preveden v več jezikov, tudi v Slovenščino! Naše podjetje nudi prodajo in učenje uporabe računalniškega programa Dietrich’s. Uporabo programa in nekaj izdelanih projektov si lahko ogledate na povezavi.

Cena programa se določi glede na izbiro modulov, ki jih potrebujete pri projektiranju lesenih konstrukcij. Pri povpraševanju pripišite kaj želite projektirati in mi vam predlagamo module.